Säkerhet

Dela sida

Motståndsklasser

Dörrar eller fönster kategoriseras i olika motståndsklasser utefter sin förmåga att motstå ett angrepp med de verktyg en viss typ av inkräktare kan förväntas ha tillgång till. Klass 1 är lägst och 6 högst enligt EN 1627. Förkortningen RC ha sitt ursprung från engelskans Resistance Class. Den vanligaste klassningen för till exempel säkerhetsdörrar är RC3.

Motståndsklass RC2

Sapa Fönster 1086 RC2, inåtgående eller fast fönster
Fönster 1086, RC2 är ett välisolerat motstånds klassat fönster och kan utföras som Inåtgående eller fast fönster och uppfyller motståndsklass RC2.

Sapa Dörr 2086, RC2
Dörr 2086 RC2 är en isolerad, glasad och motstånds klassad dörr som kompletteras med glas, lås och fyllningar och uppfyller motståndsklass RC2.

Sapa Dörr 2060, RC2, extra stark
Dörr 2060 RC2 är en stark, glasad och motstånds klassad dörr. Kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal-eller modulprofil. Dörren kompletteras med glas, lås och fyllningar och uppfyller motståndsklass RC2.

Sapa Glasparti 3086, RC2
Glasparti 3086 RC2, är isolerat och kompletteras med glas och fyllningar som uppfyller motståndsklass RC2.

Motståndsklass RC3

Sapa Fönster 1086 RC3, fast fönster
Fönster 1086 RC3 är ett välisolerat motstånds klassat fönster och kan utföras som Inåtgående eller fast fönster och uppfyller motståndsklass RC3.

Sapa Dörr 2086, RC3 isolerad
Dörr 2086 en glasad motståndsklassad dörr som kompletteras med glas, lås och fyllningar och uppfyller motståndsklass RC3.

Sapa Dörr 2060 klass RC3, extra stark
Dörr 2060 RC3 är en stark, glasad och motståndsklassad dörr. Kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal-eller modulprofil. Dörren kompletteras med glas, lås och fyllningar och uppfyller motståndsklass RC3.

Glasparti 3086 klass RC2/ RC3
Glasparti 3086 RC3, är isolerat glasparti som kompletteras med glas och fyllningar som klarar kraven på motståndsklass RC3.

Våra klasser

Brandskydd

Läs mer

Säkerhet

Läs mer

Ljudisolering

Läs mer

Klimat

Läs mer

Skottsäkerhet

Läs mer

Brandgastäthet

Läs mer

Explosionsskydd

Läs mer

Korrosivitetsklass

Läs mer

Sortiment-tollor
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier, glasfasader och aluminiumpartier.

Läs mer

Bygg
Vilka branscher är våra produkter förekommande inom?

Våra dörrar återfinns på samhällets mest centrala funktioner som sjukhus, fängelser, rättscentrum samt inom fastighet och industri.

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer