Kvalitet & miljö

Dela sida

Kvalitet

Vårt arbete utgår från att följa de lagar och förordningar som finns i vårt samhälle, genom vårt medlemskap i Glasbranschföreningen (GBF) får vi aktuell information i lagar och förordningar. Men den viktigaste pusselbiten är den utvärdering som sker efter varje genomfört objekt där lyhördhet och reflektion är en förutsättning i vår strävan att ständigt bli bättre.

Våra dörrar tillverkas efter systemangivna föreskrifter, för att uppfylla de specifika krav som ställs för respektive objekt. Allt arbete sker enligt gällande föreskrifter samt branschens kvalitets- och miljöledningssystem.

Förutom att våra produkter ska ha en god design och lång livslängd prioriterar vi på MaxiDoor kompletta säkerhetslösningar inom brand, inbrott och utrymning. Vi vill att vår kunskap ska skapa trygghet. I det arbetet ligger ett avtal med Statens Provningsanstalt som kontrollerar vår efterlevnad i tillverkningen.

För MaxiDoor är det viktigt att kunden alltid får den funktion som produkten är avsedd att ha – det är en kvalitet som bygger långsiktiga kundrelationer. Vi använder dokumenterade processer i hela ledet för att säkerställa god kvalitet i produkter och leveranser. För information gällande produktcertifikat hänvisas till respektive prouktinformation.

Kvalitet i produkter, analys och leverans

Företaget ska med följande kvalitetsprinciper vara branschledande genom:
 • Hög prestanda och kvalitet gällande tillverkade produkter
 • Stor tillgänglighet avseende sortiment
 • Korrekt, snabb och lättillgänglig information
 • Effektiv och precis orderhantering
 • Säkra leveranser
 • Professionellt bemötande och relationer med kunder
 • Kundanpassade och effektiva lösningar
 • Systematiskt förbättringsarbete för ökad effektivitet och kundtillfredsställelse
Miljö

Maxidoor ska ständigt förbättra sitt miljöarbete och medverka till varaktig och hållbar utveckling.

 • Vi ska följa miljökrav
 • Vi ska ställa krav på leverantörer
 • Vi ska ha en effektiv hantering av restprodukter
 • Vi ska minimera energi- och materialförbrukning
Arbetsmiljö

Maxidoor ska i sitt arbetsmiljöarbete:

 • Eftersträva att minimera risker och skador på arbetsplatsen
 • Präglas av god kompetens i alla befattningar
 • Delge möjlighet till yrkesmässig utveckling
 • Arbeta för ständiga förbättringar
 • Följa aktuella bestämmelser och uppsatta rutiner
CE-märkning

Sedan 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration. Maxidoor följer givetvis detta krav och vi skickar med en prestandadeklaration för alla CE-märkta produkter.

Sortiment-tollor
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier och aluminiumpartier.

Läs mer

05
Vilka funktioner behöver jag?

Vi jobbar hårt för att utveckla en hög funktion i våra dörrar och erbjuda marknaden dörrar som klarar det mesta i form av brand, säkerhet och slitage.

Läs mer

Tollor-Karriär
Ett kunskapsföretag med säkerheten i fokus

En självklar partner för dörrlösningar. Vi hjälper arkitekter, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter att lösa komplexa brand- och säkerhetsfrågor i byggnader.

Läs mer