BRF

Dela sida

Välbeprövade helhetskoncept för bostadsrättsföreningar

Våra entréer med genomskinlighet skapar visuell kommunikation och släpper in mer dagsljus. Detta i kombination med rätt belysning ger en välkomnande entré som förenar funktion – design – säkerhet och på så sätt skapar trivsel och trygghet.

Idag finns det helt nya krav på dörrar och entréer. Tollor arbetar med att utveckla olika funktioner som är nödvändiga för att bland annat höja säkerheten i våra entréer. Det kan gälla porttelefoner och passersystem som är viktiga delar vid konstruktioner av entréer till bostadshus.

System som underlättar för rörelsehindrade är också en viktig del vid konstruktioner av entréer. Genom samarbetet med SAPA kan vi komplettera passersystem och elektronik. För trivsel och säkerhet är genomsiktligheten i dörrar och partier viktig.

Referenscase – BRF
Sortiment-tollor
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier, glasfasader och aluminiumpartier.

Läs mer

produkter-ruta
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer

fragor-svar
Personlig vägledning och långsiktighet är viktigt för oss

Vi hjälper dig få klarhet genom att redovisa en väldokumenterad process. MaxiDoor hjälper dig från idé till installerad dörr.

Läs mer